ฮีโร่

ฮีโร่ จากอตีตมีการวิวัฒนาการสู่ปัจจุบัน แต่ละคน มีการพัฒนาไปไกลสุดๆ