วีดีโอฝรั่ง

หมวดหมู่วีดีโอฝรั่ง

กว่าจะสร้างมาเป็นปี 3 วินาทีราบเป็นหน้ากอง – การรื้อถอนสิ่งก่อนสร้างโดนระเบิด

ฮีโร่ จากอตีตมีการวิวัฒนาการสู่ปัจจุบัน แต่ละคน มีการพัฒนาไปไกลสุดๆ